Udało się

Skanalizować większą część miasta

4 października 2010 r. została wpita pierwsza łopata rozpoczynająca budowę kanalizacji w ramach projektu  „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji łącznie odda do użytku prawie 155 km sieci kanalizacyjnej, która umożliwi  podłączenie do kanalizacji ponad 15 tys. osobom.

W samym Wodzisławiu Śląskim budowane jest ponad 50 km sieci kanalizacyjnej
– 
zapoznaj się z zakresem rzeczowym Projektu-TUTAJ.

 

kanaliza2