Udało się

Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu

Od 2007 roku zrealizowano projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Pomoc w ramach projektów dotyczy: wzmocnienia psychicznego, podniesienia kwalifikacji zawodowych, minimalizację zagrożeń wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów, zwiększenie motywacji do pracy, podniesienie poczucia własnej wartości i próby podjęcia inicjatywy w celu zmiany dotychczasowego stylu życia.

Internet w każdym domu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Internet w każdym domu – cyfrowe okno na świat

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

„Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”. Jest to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” jest skierowany dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.