Udało się

Stworzyć wiele nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw

W trosce o bezpieczeństwo i komfort zabawy najmłodszych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na terenie miasta powstają nowe place zabaw. Większość z nich zrealizowana została w ramach konkursu „Bezpieczny Plac Zabaw”, który skierowany był do placówek przedszkolnych z całego miasta.

Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku. Wtedy to, do podziału było aż 100 tysięcy złotych. Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria oceny jak pomysł na organizację placu zabaw, wkład własny placówki, sposób zaangażowania środowiska w realizację projektu placu zabaw oraz oczywiście jego ochronę. W gronie laureatów znaleźli się: Przedszkole Publiczne nr 1 (koszt budowy 19.409 zł, dofinansowanie 14 tysięcy), Publiczne Przedszkole nr 16 (koszt budowy 23.145,16 zł, dofinansowanie 17 tysięcy), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (koszt budowy 29500 zł, dofinansowanie 17 tysięcy), Publiczne Przedszkole nr 18 (koszt budowy 19800 zł, dofinansowanie 14 tysięcy), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (koszt budowy 27 tysięcy zł, dofinansowanie 14 tysięcy), Publiczne Przedszkole nr 2 (koszt budowy 25981,37 zł, dofinansowanie 17 tysięcy) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (koszt budowy 53 tysiące zł, dofinansowanie 7 tysięcy).

pp 1ok  pp 2ok  pp 16ok  pp 18ok  zsp 1ok  zsp 3ok  SONY DSC  zsp 5ok

Konkurs powtórzony został także w 2014 roku. Podobnie jak w pierwszej edycji, placówki miały do podziału pulę 100 tysięcy złotych. Zdecydowano, że w tym roku dofinansowania do placów zabaw otrzymają Publiczne Przedszkole nr 19 ( 20 tys. zł. dotacji), Publiczne Przedszkole nr 9 (20 tys. zł. dotacji), Publiczne Przedszkole nr 6 (19 tys. zł. dotacji), Publiczne Przedszkole nr 3 (18 tys. zł. dotacji ), Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 (13 tys. zł. dotacji ) oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ( 5 tys. zł. Dotacji ).

pp nowe1  pp nowe2  pp nowe 3

Mimo tego, iż w Wodzisławiu Śląskim prawie wszystkie placówki przedszkolne i szkolno-przedszkolne będą cieszyły się nowymi placami zabaw, zapowiedziałem w przyszłym roku kolejną edycję konkursu. Zgłosić się do niej będą mogły te placówki, które w dalszym ciągu chcą udoskonalać istniejącą na ich terenie infrastrukturę, służącą maluchom nie tylko do zabawy, ale również do prawidłowego rozwoju.

Jednak na terenie Wodzisławia Śląskiego można korzystać z bogatej bazy nie tylko przy placówkach przedszkolnych czy wczesnoszkolnych. W Parku Miejskim powstał nowoczesny plac zabaw, który odchodzi od standardowych kanonów tego typu urządzeń. Niestety wykonawca dopuścił się pewnych niedociągnięć, dlatego też firma została wezwana w trybie pilnym do natychmiastowego usunięcia usterek, tak aby w dalszym ciągu plac zabaw w Parku Miejskim mógł służyć najmłodszym wodzisławianom.

plac zabaw park

Nie można także nie wspomnieć o inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej ROW, dzięki której na terenie Wodzisławia Śląskiego, na dwóch największych osiedlach mieszkaniowych, czyli osiedlu XXX-lecia PRL oraz na osiedlu Piastów, powstały dwa piękne, kolorowe place zabaw, z których korzystać mogą wszystkie dzieci.

oseidle 1  osiedle3  plac 2  plac 3