Udało się

Działania w celu utworzenia KSSE Olszyny Wodzisław Śląski

Plany utworzenia na terenie Wodzisławia Śląskiego specjalnej strefy ekonomicznej powstały już lata temu. Niestety wodzisławskie nieruchomości wtedy nie spełniały koniecznych warunków. Siedem lat temu rozpocząłem żmudną drogę zmierzającą do powstania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w naszym mieście . Wiedziałem, że przed nami jest wiele rzeczy do zrobienia, ale mnie to nie zniechęcało. Uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu na objęcie nieruchomości przy ul. Olszyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to jak pokonanie siedmiomilowego kroku. Decyzja ta pozwala nam bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Faktycznie, przez ostatnie lata władze miasta robiły wszystko, aby otrzymać zgodę Zarządu. Najpierw zdecydowano uzbroić tereny przy ul. Olszyny. Podział środków unijnych w ramach Subregionu Zachodniego pozwolił gruntownie zmodernizować drogę dojazdową. Rozpoczęto również przygotowania do budowy łącznika drogowego łączącego bezpośrednio ul. Młodzieżową z ulicą Olszyny i jednocześnie ze Strefą Inwestycyjną Olszyny. Następnie dostępną w bliskiej odległości granicy sieć elektryczną i wodociągową uzupełniono o sieć kanalizacyjną. Podjęcie tych działań zostało prawidłowo ocenione przez PAIiIZ. Dowodem tego było przyznanie terenom przy ul. Olszyny tytułu „Gruntu na medal”, czyli najlepszej lokalizacji biznesu w województwie śląskim.

Nie dalibyśmy rady, gdyby nie pomoc posła Ryszarda Zawadzkiego oraz zarządu Agencji Nieruchomości Rolnych, która wyraziła zgodę na uwzględnienie ponad 7 hektarów należących do Agencji, a zlokalizowanych właśnie na Olszynach we wniosku skierowanym do Zarządu Strefy.

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Do jej zadań należy: promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów, sprzedaż ziemi i innych nieruchomości objętych statusem Strefy, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, przyznanie praw do ulgi podatkowej oraz pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności. Firmy działające w ramach Strefy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych (ulgi w podatku CIT). Zwolnienia podatkowe mogą być naliczane w oparciu o koszty inwestycyjne lub w oparciu o kreację nowych miejsc pracy.

Aby Wodzisław Śląski został objęty granicami KSSE, w pierwszej kolejności wodzisławscy radni stosowną uchwałą musieli wyrazić na to zgodę. Następnie Zarząd KSSE musiał zwrócić się do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o zmianę granic Strefy. Na decyzje ostateczne jeszcze przyjdzie nam poczekać, ale teraz już z całą pewnością jest na co czekać, bowiem cała procedura zmierzająca w kierunku powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wodzisławiu Śląskiem została uruchomiona.

Z uchwałami podjętymi w tej sprawie przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego można zapoznać się poniżej:
Uchwala Nr XXXI-295-13
Uchwała nr XLV-415-14

olszynyyy1  olszynyyyy2  olszynyyyy3
/Materiały UM/