Udało się

Wyremontować i odbudować „Romantyczną” Basztę

Decyzja o konieczności podjęcia prac remontowych wieży romantycznej został podjęta tuż po tym, jak Miasto stało się właścicielem tego obiektu. Zakres prac budowlanych w dużej mierze ograniczały środki finansowe, a raczej ich brak.
Z tego powodu zdecydowałem się realizować konieczne inwestycje w etapach. Pierwszy etap został zrealizowany w 2011 roku. Wtedy ustabilizowano konstrukcję, wykonano rozbiórkę odspajających się fragmentów zwieńczenia baszty i wiernie je odtworzono. Wykonano instalacje odgromową oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. To wszystko kosztowało Miasto 130 tys. zł.
remont baszty (1)

W 2012 roku przeprowadzono remont zewnętrzny obiektu. Za kwotę prawie 80 tys. zł wyczyszczono ściany zewnętrzne, uzupełniono zniszczone sklepienia oraz naprawiono pęknięcia w murach. Na ten cel prawie 50% potrzebnych funduszy Urząd Miasta pozyskał od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W 2013 roku udało się wykonać hydrofobizację ścian zewnętrznych. Wszystko po to, aby zabezpieczyć ściany obiektu przed szkodliwym działaniem wody. Mamy również dalsze plany związane z tym obiektem – takie jak chociażby oświetlić obiekt, zainstalować monitoring, a może za kilka lat wykonać konstrukcję schodów wraz z tarasem widokowym. Harmonogram prac jest jednak uzależniony od funduszy.
baszta piekna

Zależało mi na tym, aby baszcie została przywrócona dawna świetność. Dlatego zdecydowałem się pozytywnie odpowiedzieć na wniosek Stowarzyszenia „Baszta” i wydzierżawić nieruchomość. Członkowie stowarzyszenia z wodzisławskim zabytkiem wiążą wiele planów. Już teraz organizują tam spotkania i imprezy plenerowe.

baszta bal  baszta3