Udało się

Utworzyć żłobek

Gdy obejmowałem stanowisko prezydenta w naszym mieście nie było miejsc, w których opiekę znalazłyby nasze najmłodsze dzieci. Wiedziałem, że tę sytuację trzeba zmienić.

Pierwszym krokiem, który pozwolił polepszyć sytuację związaną z opieką nad najmłodszymi, było stworzenie grupy przed przedszkolnej. 10 grudnia 2010  roku najmłodsze przedszkolaki w Wodzisławiu Śląskim oficjalnie po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. W Publicznym Przedszkolu nr 16 oficjalnie zainaugurowano eksperyment pedagogiczny „Zanim będę przedszkolakiem”.

Objęcie dzieci dwuletnich opieką przedszkolną zostało podyktowane przede wszystkim brakiem na terenie Wodzisławia Śląskiego żłobka, który zapewniałby opiekę dzieciom do lat 3. Projekt był wdrażany ze względu na rodziców małych dzieci, którzy pragną podjąć lub kontynuować pracę zawodową. Celem strategicznym eksperymentu było tworzenie warunków do podniesienia skuteczności kształcenia w przedszkolu poprzez wspomaganie rozwoju małego dziecka od drugiego roku życia.

p14 p3 p2
Materiały UM

Eksperyment w Publicznym Przedszkolu nr 16 się udał, ale ciągle nie rozwiązał problemu opieki nad najmniejszymi dziećmi. Szukaliśmy kolejnych rozwiązań i udało się. 18 maja 2011 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, iż Wodzisław Śląski jest jednym z miast, które otrzymało w ramach programu „Maluch” dofinansowanie do utworzenia placówki opiekującej się dziećmi do 3 roku życia. Wodzisławski wniosek otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie w wysokości prawie 143 000 złotych. W nowo powstałym żłobku, utworzonym w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 18, powstało ponad 30 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Dzięki funkcjonowaniu placówki możliwe stało się wspomaganie indywidualnego formowania się osobowości dziecka czy rozwoju samodzielności oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Zakupione w ramach Programu „Maluch” wyposażenie umożliwiło prowadzenie zajęć o charakterze wychowawczym i dydaktycznym, uwzględniających właściwy rozwój psychomotoryczny dziecka. Maluchom uczęszczającym do nowego żłobka zapewniamy fachową opiekę w starannie przygotowanym otoczeniu. Z myślą o wymagających najwyższej dbałości podopiecznych wyposażyliśmy żłobek w sprzęt i zabawki najlepszej jakości, zgodne z wszystkimi obowiązującymi normami. Rodzice, którzy chcą wrócić do pracy, od 3 lat mają bezpieczne miejsce, w którym ich pociechy znajdą dobrą opiekę.

zlobek (3) zlobek (2) zlobek (1)
Materiały UM

Po kilku latach funkcjonowania placówki wiem, że jej uruchomienie było bardzo dobrą decyzją. Chętnych jest więcej niż miejsc. Dlatego tez już niebawem nasz żłobek powiększy się o kolejnych kilkanaście miejsc. Prace nad rozbudową obiektu już trwają.