Udało się

Zbudować sieć szerokopasmowego Internetu

85% Wodzisławia Śląskiego jest już pokryte siecią szerokopasmowego Internetu!

Program „Nowe wyzwania, nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” został zrealizowany w 100%. Jego realizacja trwała od 2009 roku, a koszt wyniósł ok. 4 mln zł. Dzięki dofinansowaniu unijnemu i decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, projekt realizowany jest bez udziału środków z budżetu miasta. Pozyskane dofinansowanie wyniosło bowiem 100 %.

Zgodnie z moim założeniem, wykorzystując wybudowaną dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej sieć, w Wodzisławiu Śląskim systematycznie udostępniane będą kolejne hotspoty.

Strefy darmowego Internetu znajdują się na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej, w okolicach ul. Jana Pawła II, w Parku Miejskim, na Rynku, osiedlu Piastów, w okolicy szpitala na Nowym Mieście, w Zawadzie, Jedłowniku, w okolicach siedziby AHE na Wilchwach oraz na terenie budowanego Rodzinnego Parku Rozrywki oraz Ośrodku Wypoczynkowym Balaton.

Dzięki budowie sieci WiMAX, Wodzisław Śląski pokryty już jest prawie w 85% siecią szerokopasmowego Internetu, co daje podstawy do stworzenia miasta darmowego Internetu.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Koszty całkowite projektu: 5 428 411,02 zł

Kwota dofinansowania: 5 428 411,02 zł
Termin realizacji projektu: lata 2011 – 2014